WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - DZ. 3546/1 O POW. 0,1149 HA ORAZ DZ. 3546/2 O POW. 0,0821 HA OBRĘB WASILKÓW GM. WASILKÓW

                                                                              Burmistrz Wasilkowa

                                                                          podaje do publicznej wiadomości

                                                                           W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                       stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Uchwałą  NR V/67/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 31 stycznia 2019 r.  w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

3546/1

 

 

 

 

 

3546/2

 

0,1149

 

 

 

 

 

0,0821

 

                110.000 zł                + Vat 23%, który będzie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu.

 

                  70.000 zł          + Vat 23%, który będzie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu.

 

 

Wasilków

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ustalono warunki zabudowy pod zabudowę mieszkaniową

przetarg ustny nieograniczony

BI1B/00067402/3

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 11.02.2019 r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Wasilków, dnia  06.02.2019 r.

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

85 7185400 w. 026

Załączniki