Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

                                                                                                                                       Załącznik  do Zarządzenia Nr132/2019

                                                                                                                                    Burmistrza Wasilkowa  z dnia 29.07.2019 r.

                                                                                                                                  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

                                                                                                                                  przeznaczonych do dzierżawy

 

 

 

 

 

                                                                             Burmistrz Wasilkowa

                                                                     podaje do publicznej wiadomości

 

                                                                                W Y K A Z

 

                                          nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie/

ulica

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

 

3435/33

 

0,0015

 

BI1B/00138998/6

 

 

Wasilków

gm. Wasilków

 

 

brak planu

 

Bezprzetargowa

dzierżawa na cel handlowy

 

30 zł/m 2                

+ 23% VAT

tj. 553,50

 

 

Do powyższej nieruchomości zastosowanie ma Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia11 czerwca 2015 r., w sprawie ustalenia opłat dzierżawnych

za grunty stanowiące mienie gminy, oraz  Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza

Wasilkowa z dnia 11 czerwca 2015 r., w sprawie ustalenia opłat dzierżawnych za grunty stanowiące mienie gminy, zgodnie z którym czynsz dzierżawny wynosi  zgodnie

z § 1 ust. 1 pkt a - 30 zł/m 2.

 

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

 

 

 

Wasilków, dnia 29.07. 2019 r.

załączniki