Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej Wólka -Przedmieście

 

 

 

 

                                                          W Y K A Z

 

                            nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia

 Na podstawie art. 35 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami          

  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), oraz wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Gminy Wasilków                         

                               Nr XXII/189/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

 

Lp.

 

Nr

działki

 

 

Pow.

w ha 

 

Nr KW

 

 

 

Położenie

    ulica

 

Przeznaczenie

   w planie

 

Forma

sprzedaży

 

     Cena

nieruchomości

  w złotych netto

 

1

  

643/3

 

0,0363

 BI1B/00058246/5

           

   

 

          

 

Wólka -Przedmieście

 

 

 

 

brak planu     

 

 

bez przetargu

      

 

16.650,-

+koszt przygotowania dokumentacji   760,-

 

 

Uwagi: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działki na podstawie art. 34 ust.1 pkt 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.  27.09.2017 r.

 

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,
w Kurierze Porannym i na stronie internetowej www.bip.wasilkow.pl.

 

 

 

Wasilków, dnia  27.09.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi

Iwona Haponik

tel.85-71-85-400  w. 024

 

 

Załączniki