Wykaz

 

 

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                       (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), oraz wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Gminy Wasilków                            Nr XXII/189/12 z dnia 26 kwietnia 2012r.

 

 

 

Lp.

 

Nr

działki

 

 

Pow.

w ha 

 

Nr KW

 

 

 

Położenie

    ulica

 

Przeznaczenie

   w planie

 

Forma

sprzedaży

 

     Cena

nieruchomości

 w złotych netto

 

1

  

312

 

0,9800

 

BI1B/00058246/5

           

   

 

          

 

Wólka -Przedmieście

 

 

 

 

brak planu, kopalnia obciążona obowiązkiem rekultywacji

     

 

 

przetarg ustny nieograniczony

      

 

      40.000,-

 

+ VAT 23%

 

 

Uwagi: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działki na podstawie art. 34 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.  04 .08.2017 r.

 

Wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,
w Kurierze Porannym i na stronie internetowej www.bip.wasilkow.pl.

 

 

 

 

 

Wasilków, dnia    04.08.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi

Iwona Haponik

tel.85-71-85-233 w. 24

 

Załączniki