Protokół z pierwszego przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych w Przychodni Zdrowia w Wasilkowie

Treść protokołu z pierwszego przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych w Przychodni Zdrowia w Wasilkowie znajduje się w załącznikach poniżej, jako plik do pobrania.