Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego w drodze gminnej na odcinku Osowicze-Białystok wraz z oświetleniem

Termin i miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, pokój nr 5, do godz. 11.00  w dniu 29.10.2019 r.

załączniki