Zapytanie ofertowe na na wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi i oświetlenia ul. Dwornej w Studziankach

Termin i miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, pokój nr 1, do godz. 11.00  w dniu 22.07.2019 r.