Zapytanie ofertowe na modernizację drogi dojazdowej w Wólce Przedmieście - etap II

Termin i miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, pokój nr 5, do godz. 11.00  w dniu 22.10.2019 r.