Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 r. Szczegóły zapytania w załącznikach (plikach do pobrania) umieszczonych poniżej.

Uwaga! 12.12.2017 r. umieszczono dodatkowe odpowiedzi na pytania w załączniku poniżej.

 

Lista stron