Zapytanie ofertowe - Przebudowa stadionu miejskiego w Wasilkowie Etap I - koncepcja zagospodarowania terenu wraz z dokumentacją techniczną budowy boiska o nawierzchni syntetycznej

Termin i miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, pokój nr 1, do godz. 11.00  w dniu 10.06.2019 r.

Lista stron