Dostawa i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi z kompleksową usługą dostępu do internetu

Gmina Wasilków zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro) na "Dostawę i uruchomienie systemu sieci bezprzewodowej W-Fi z kompleksową usługą dostępu do internetu".

Tremin składania ofert upływa w dniu 26.11.2019 (wtorek) o godz. 11:00.