Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi odśnieżania i usuwania śliskości na jezdniach dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Wasilków

Treść zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi odśnieżania i usuwania śliskości na jezdniach dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Wasilków wraz z załącznikami umieszczono poniżej w plikach do pobrania.

Lista stron