Ogłoszenie o zmianach dot. postępowania pn. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków

Do biuletynu UE przesłane zostało sprostowanie dot. postępowania pn. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Wasilków, w którym zmienia się m.in. datę składania i otwarcia ofert na 16 marca 2018 r. Skan sprostowania jest dostępny poniżej jako załącznik.

 

Załączniki