Zgłaszanie uwag i propozycji do Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi w roku 2018