Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Lp.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Nazwa żłobka lub klubu dziecięcego

Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

Liczba miejsc

w żłobku lub klubie dziecięcym

1

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Wesołe Robaczki” M. Białozor, M. Chmielewska-Burak s.c.ul. Świerkowa 1/3

16-010 Wasilków

Niepubliczny Żłobek „Wesołe Robaczki” Oddział I

966-208-58-04

200710971

ul. Świerkowa 1/3

16-010 Wasilków

49

2

Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o.o.

ul. Białostocka 106A lok. U1

15-680 Białystok

Żłobek HAPPY

542-32-39-389

200877139

ul. Białostocka 106A lok. U1

16-010 Wasilków

10

3

MiniMontessori” Magdalena Tarasewicz.

ul. Białostocka 106 lok. U1

16-010 Wasilków

Niepubliczny Żłobek MiniMontessori

966-151-63-37

200746615

ul. Białostocka 106 lok. U1

16-010 Wasilków

40

4

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Wesołe Robaczki” M. Białozor, M. Chmielewska-Burak s.c.ul. Świerkowa 1/3

16-010 Wasilków

Niepubliczny Żłobek „Wesołe Robaczki” Oddział II

966-208-58-04

200710971

ul. Białostocka 98

16-010 Wasilków

50

link