Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2018 r.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłasza się:

Podstawowa kwota dotacji na 2018 r.

Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Podstawowa kwota dotacji

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji

1

przedszkola

11 301,34 zł

11 295,91 zł

 

Statystyczna liczba uczniów na 2018 r.

Lp.

Typ i rodzaj szkoły/placówki

Statystyczna liczba uczniów

1

przedszkola

250

 

Miesięczna stawka dotacji z budżetu Gminy Wasilków na 1 ucznia w przedszkolu niepublicznym, który nie jest uczniem niepełnosprawnym

Stawka dotacji

Zaktualizowana stawka dotacji

706,33 zł

705,99 zł

 

Miesięczna stawka dotacji z budżetu Gminy Wasilków na 1 ucznia w przedszkolu publicznym, który nie jest uczniem niepełnosprawnym

Stawka dotacji

Zaktualizowana stawka dotacji

941,78 zł

941,33 zł