Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka

W terminie określonym w ogłoszeniu wypłynęły dwie oferty na realizację zadania publicznego-Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka. W załączniku publikujemy wyniki oceny formalnej ofert.

Załączniki

Lista stron