Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2020 r.

załączniki