Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty Międzynarodowy Wyścig Rowerowy Wasilków MTB Maraton z cyklu Maratony Kresowe

Wasilków, dn. 24.01.2020 r.


Ogłoszenie

o możliwości składania uwag do oferty

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Międzynarodowy Wyścig Rowerowy Wasilków MTB Maraton z cyklu Maratony Kresowe złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację „Maratony Kresowe” ul. Ciołkowskiego 157, 15-545 Białystok

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków, na stronie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 31 stycznia 2020 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.dral@wasilkow.pl.


załączniki