Kontakt

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek  7:30 – 15:30
 wtorek  8:00 – 16:00
 środa  7:30 – 15:30
 czwartek  7:30 – 15:30
 piątek  7:30 – 15:30
 sobota  nieczynne
 niedziela  nieczynne

Dane teleadresowe

Adres: ul. Białostocka 716-010 Wasilków
Telefon: 85 71-85-400
Fax: 85 71-85-700

 Urzędowa skrzynka e-mail

(przyjmowanie korespondencji w sprawach

kierowanych do Urzędu)

 kancelaria@wasilkow.pl
 NIP:  542-00-05-550
 REGON:

 000530726

 Konto wpłat należnych z tytułu:

podatków, gospodarki odpadami, opłat skarbowych,

oraz innych opłat:

  89 1930 1624 2009 6800 2951 0001 
 Konto wpłat należnych z tytułu:

Opłaty za udostępnienie danych osobowych

  32 1930 1624 2460 0414 0146 0001 

W sprawach skarg i wniosków Burmistrz Wasilkowa przyjmuje mieszkańców

Poniedziałek: 15:00 – 16:00
Pozostałe dni tygodnia: Podczas obecności w Urzędzie

Kontakty e-mail

Burmistrz Wasilkowa:                           Mirosław Bielawski    burmistrz@wasilkow.pl
Zastępca Burmistrza:                                      Piotr Bujwicki    vice@wasilkow.pl
Sekretarz Gminy:                                      Zbigniew Tochwin    sekretarz@wasilkow.pl
Skarbnik Gminy:                                            Anna Pochodin    skarbnik@wasilkow.pl
Przewodniczący Rady:                         Piotr Adam Półtorak    przewodniczacy@rada.wasilkow.pl
Obsługa Rady Miejskiej:                           Anna Denkiewicz    a.denkiewicz@wasilkow.pl
Promocja Gminy:                                 Sebastian Ptaszyński    s.ptaszynski@wasilkow.pl