Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego-wyjazd wakacyjny

Poniżej w załączniku zamieszczam uproszczoną ofertę zadania publicznego.

Lista stron