Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Od 1lipca 2015r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

od małych gospodarstw domowych (zamieszkałe przez 1 osobę)–  9 zł/miesiąc
od średnich gospodarstw domowych (od 2 do 3 osób) –  20 zł/miesiąc
od dużych gospodarstw domowych (4 i więcej osób) –29 zł/miesiąc

W przypadku, gdy odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny, stawki te ulegają podwojeniu

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 maja 2015 r. Nr IX/20/15 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 1883.

Załączniki