Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY WASILKÓW W 2019 ROKU
Lp. Miejscowość Rodzaj odpadów Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Wasilków ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cedrowa, Dębowa, Jałowcowa,  Sosnowa, Świerkowa
Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka Przedmieście
Zmieszane
i biodegradowalne
14 11 11 8 6 3 1 12 9 7 4 2
28 25 25 23 20 17 15 26 23 21 18 16
            29         30
Segregowane 23 20 20 17 15 12 10 7 4 2 27 23
          30    
2 Wasilków ulice: Leśna, Nadawki (od torów kolejowych do DK nr 8)

Jurowce, Sielachowskie, Osowicze, Rybniki, Mostek, Zaścianek
Zmieszane
i biodegradowalne
7 4 4 1 13 10 8 5 2 14 12 9
21 18 18 15 27 24 22 19 16 28 25 23
      29         30      
Segregowane 9 6 6 3 29 26 24 21 18 16 13 11
      29                
3 Wasilków ulice: Grodzieńska

Nowodworce
Zmieszane
i biodegradowalne
15 12 12 9 7 4 2 13 10 8 5 3
29 26 26 23 21 18 16 27 24 22 19 17
            30         31
Segregowane 16 13 13 10 8 5 3 28 25 23 20 18
      31      
4 Dąbrówki, Studzianki, Horodnianka, Zapieczki, Ożynnik Zmieszane
i biodegradowalne
8 5 5 2 14 11 9 6 3 1 12 10
22 19 19 16 28 25 23 20 17 15 26 24
      30           29    
Segregowane 2 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
30                      
5 Wasilków ulice: 11 Listopada, Daszyńskiego, Dmowskiego, Godlewskiego, Jana Pawła II, Krzywa, Mickiewicza, Paderewskiego, Piłsudskiego, Pogodna, Polna, Prosta, Równoległa, Rydza-Śmigłego, Sikorskiego, Słoneczna, Sosnkowskiego, Sportowa, Supraślska, Ukośna, Witosa, Wyszyńskiego, Zaułek Zmieszane
i biodegradowalne
2 13 13 10 8 5 3 14 11 9 6 4
16 27 27 24 22 19 17 28 25 23 20 18
30           31          
Segregowane 10 7 7 4 2 27 25 22 19 17 14 12
    30        
6 Wasilków ulice: Bagienna, Białostocka, Bociania, Ciemna, Cisowa, Czysta, Dereniowa, Dworna, E.Plater, Gajna, Kilińskiego, Kościuszki, Kryńska,                                                                           Nadawki (od ul. Białostockiej do torów kolejowych), Nadrzeczna, Nowa, Piasta, Sienkiewicza, Skrzatów, Stawowa Zmieszane
i biodegradowalne
9 6 6 3 15 12 10 7 4 2 13 11
23 20 20 17 29 26 24 21 18 16 27 24
      30           30    
Segregowane 17 14 14 11 9 6 4 1 26 24 21 19
              29        
7 Wasilków ulice: Błękitna, Dolna, Elektryczna, Górnickiego, Jakimy, Jurowiecka, Kamienna, Kolejowa, Kościelna, Kupiecka, Łazienna, Ogrodowa, Produkcyjna, Przejazdowa,  Przemysłowa, Przytorowa, Rzemieślnicza, Spożywcza, Staszica, Wielobranżowa, Wojtachowska, Wołowicza, Wspólna, Zachodnia, Zakładowa, Zielona Zmieszane
i biodegradowalne
3 14 14 11 9 6 4 1 12 10 7 5
17 28 28 25 23 21 18 16 26 24 21 19
31             29        
Segregowane 24 21 21 18 16 13 11 8 5 3 28 27
          31    
8 Wasilków ulice: Borsucza, Chabrowa, Dąbrowskiej, Grzybowa, Jaworowa, Jagodowa, Jesionowa, Ks. W. Rabczyńskiego, Kasztanowa, Klonowa, Konopnickiej, Krucza, Leszczynowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, Olszowa, Orla, Orzechowa, Piaskowa, Podleśna, Projektowana, Prusa, Rolna, Słowackiego, Sokola, Wierzbowa, Wiewiórcza, Wiśniowa, Zajęcza, Żeromskiego, Żurawia, Żwirowa Zmieszane
i biodegradowalne
10 7 7 4 2 13 11 8 5 3 14 12
24 21 21 18 16 27 25 22 19 17 28 27
        30         31    
Segregowane 3 28 28 25 23 21 18 16 12 10 7 5
31                      
UWAGA W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada altany śmietnikowej, to pojemniki i worki z odpadami należy wystawić w dniu ich odbioru przed wejściem na teren posesji do godz. 7:00 rano. Pojemniki i worki nie udostępnione w powyższy sposób, nie zostaną zabrane.
Firma odpowiedzialna za odbiór odpadów: PKGO "Czyste Środowisko" Sp. z o.o. tel. 85 749 15 74, 85 710 44 81, biuro: Wasilków, ul. Supraślska 21
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH ORAZ OPON
Odpady będą zbierane odpowiednio: 13 KWIETNIA, 15 CZERWCA, 24 SIERPNIA, 26 PAŹDZIERNIKA od godz. 7:00 rano.
Nie będą zbierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu zbierającego te odpady oraz wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość.
Prosimy każdego właściciela nieruchomości o zgłoszenie planowanego wystawienia odpadów wielkogabarytowych co najmniej 2 dni przed terminem ich odbioru.
Zgłoszenia należy dokonać do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w pok. nr 13 lub pod nr tel. 85 718 54 00 wew. 021.