Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE - ICP-83-2019 GMINA Wasilków Kapelawski.S. budowa oświetlenia ulicznego Nowodworce 1391/3, ...

    Obowiązywała od 2019-12-04 09:06:54 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.