Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: OBWIESZCZENIE ICP-69-2019 GMINA Wasilków budowa ul.Dwornej Studzianki 1197/2, 459 ...

    Obowiązywała od 2019-11-07 12:40:29 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.