Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: OBWIESZCZENIE ICP-67-2019 Podlaskie.Muzeum.Kultury.Ludowej budowa plebanii-eksponatu Wasilków 1590/5

    Obowiązywała od 2019-11-06 08:47:03 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.