Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-78-2019 ZAWISTOWSKI.K. budowa gazociągu Nowodworce 1646/2

    Obowiązywała od 2019-11-05 13:00:50 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.