Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-7-2018 P4 Sp. z o.o. budowa stacji bazowej - zawieszenie postępowania

    Obowiązywała od 2019-10-28 13:02:09 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.