Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: ZAWIADOMIENIE ICP-50-2019 Gmina.Wasilków budowa oświetlenia ulicznego Wasilków 3435/7, 3434/7 ....

    Obowiązywała od 2019-07-08 10:31:23 do

    Zmianę wprowadził: Sławomir Kakareko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.