Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: Obwieszczenie AR.6740. 3. 10. 2019 - zmiana decyzji ZRID - przebudowa ul. Białostockiej i Grodzieńskiej

    Obowiązywała od 2019-07-02 09:24:02 do

    Zmianę wprowadził: Gabriela Waszczuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.