Projekt budżetu, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej