Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz

Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Załączniki